Η διατήρηση της κοινωνικής  συνοχής πρέπει να  είναι στις μέρες μας, όσο ποτέ άλλοτε, βασικό ζητούμενο και κύρια φροντίδα της οργανωμένης κοινωνίας. Στην  τρέχουσα ελληνική κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα, η έννοια του εθελοντισμού έχει πλέον το χαρακτήρα επιτακτικής ανάγκης, αφού με την βοήθεια των εθελοντών, θα μπορέσουμε να στηρίξουμε αφ’ ενός ζωτικής σημασίας δράσεις του δήμου, αφ’ ετέρου  εκείνους  τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα και θα αποδείξουμε ότι ζούμε και λειτουργούμε  σε μια κοινωνία της αλληλεγγύης.

Φιλοδοξούμε να οργανώσουμε  ένα δίκτυο ομάδων εθελοντών-συνεργατών,  που θα προσφέρουν ανιδιοτελώς τον ελεύθερό τους χρόνο, τις δεξιότητες και τη γνώση τους πάνω σε οποιοδήποτε αντικείμενο, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας σε όλους τους τομείς  δραστηριοποίησης των υπηρεσιών του νέου μεγάλου Δήμου Βόλου: Κοινωνική παρέμβαση, Πολιτισμός, Καθαριότητα, Μελέτες, Έρευνα, Ενισχυτική Διδασκαλία, Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας σε Μετανάστες, Αθλητισμός, Προστασία περιβάλλοντος, Τουρισμός κλπ.

Ο  εθελοντισμός επιτυγχάνει :

  • να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να βοηθήσει να διευθετηθούν  τα κοινωνικά προβλήματα στη βάση.
  • να ενισχύσει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και να αναπτύξει νέες ικανότητες.
  • να ενδυναμώσει και να δώσει  νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων.
  • να αυξήσει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία.
  • να αποτελέσει, εν δυνάμει, χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόληση.
  • να οδηγήσει στην εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική μετεξέλιξη της κοινωνίας, από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης

Είναι προφανές ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι παντού. Παντού όμως είναι οι κάτοικοι, που βλέπουν πολλά προβλήματα μικρής κλίμακας και, εάν τους δοθεί η δυνατότητα, μπορούν να παρέμβουν.

Γι’ αυτό δημιουργούμε στο Δήμο μας γραφείο εθελοντισμού υπό την άμεση εποπτεία του Δημάρχου και θεσμοθετούμε μια «ομάδα εργασίας» που θα έχει σαν σκοπό την  οργάνωση και το συντονισμό των εθελοντών καθώς και τη δημιουργία μητρώου Εθελοντών. Εξυπακούεται  ότι  διασφαλίζονται απολύτως τα προσωπικά  δεδομένα των συμπολιτών, που θα θελήσουν να δυναμώσουν το εθελοντικό κίνημα  του Δήμου μας.

 

Ο εθελοντισμός είναι πρόοδος, είναι πολιτισμός, είναι έκφραση, είναι τρόπος ζωής.