Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στη βάση των εθελοντών μας, παρακαλούμε κατεβάστε και συμπληρώστε την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση

Αίτηση Εθελοντή

και στη συνέχεια αποστείλτε την στο email: pekopoulou@gmail.com

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε απ’ευθείας στο τηλ. 2421035417.